Privacybeleid

Ons website-adres is: https://www.rvlreiniging.nl.

Privacyverklaring

Als klant heeft u recht op privacy. Dat begrijpen wij. Zoals vanzelfsprekend houden wij al uw persoonlijke gegevens geheim. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de aan u uit te leveren bestellingen. R.V.L. Reiniging verstrekt uw persoonlijke informatie nimmer aan derden. Daar houden we ons altijd aan.

In kaart brengen websitebezoek

R.V.L. Reiniging verwerkt op haar websites de volgende gegevens van u:

Informatie die u achterlaat op de rvlreiniging.nl website In ons contactformulier vragen wij u om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres en naam.

Cookies

R.V.L. Reiniging gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. R.V.L. Reiniging gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rvlreiniging.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. R.V.L. Reiniging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

R.V.L. Reiniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rvlreiniging.nl